İzin Süreç Yönetimi

İşverenler  yasal olarak 4857. İş Kanunun 53.maddesine istinaden yıllık izin uygulamalarını gerçekleştirmelidir. Ancak yıllık izinler her firmada sorun haline gelmiştir. Her daim personeller kaç gün yıllık iznim kaldı, ben 15 senedir bu firmadayım benim iznim şu kadar diye aralarında yorum yaparak değerlendirmelerde bulunur ve bu süreç daha sonra işveren ile işçi arasında ciddi bir sorun oluşturur.

Bordrox ise bu süreci birkaç yöntem ile yönetebiliyor.Bunlardan biri; İzin süreç sistemimize süreç başında firmanın çalışan personel bilgileri ve daha önceden devir gelen izinler işlenir ve personel bazlı hak edişler hesaplanır. Yıllık izinler yıllık izin formu ile beraber şirketin uygun gördüğü yöneticiler ve ilgili personel tarafından imzalanır.

Yada sistem üzerinden bir onay süreci oluşturularak soft ortamda e-imza  ile onaylanması ve görüntülenmesi sağlanır. Daha sonra bu izinler sisteme entegre bir şekilde çalıştığından izin süreç sistemine dahil edilir. Firmanız tarafından belirlenen kullanıcılara bu sistem üzerinden yetkilendirmeler yapılarak ilgili personelin hak ettiği, kullandığı ve kalan izinlerinin takip edilmesi ve raporlaması sağlanır. Hard copy olarak çıktısı alınan yada e-imza yöntemi  ile onaylanan izinler özlük dosyalarında arşivlenerek bordro hesaplarına dahil edilir. Bu süreç için farklı varyasyonlar uygulanabilmektedir.

 • Yıllık izin, ücretsiz izin, hastalık izni, doğum izni, evlilik izni, vb gibi ayrı ayrı takip edilmesi istenen izin türlerini detaylı sınıflandırabilme,
 • Ücretli ve ücretsiz izin, fazla mesai gibi bordroya yansıtılmak istenen izinlerin otomatik transferini gerçekleştirebilme,
 • Personel yönetimi ile entegrasyon sayesinde puantaj işlemlerine otomatik girdi oluşturabilme,
 • İzin transferi yapabilme, izin defterini otomatik oluşturabilme,
 • Hak edilen izinleri firmaya özgü yöntemlerle hesaplayabilme,
 • Farklı izin grup şablonları tanımlayabilme,
 • Kritik grup kontrolü ile kurum içerisinde departmanların işlerini kesintisiz sürdürebilme,
 • İş takviminde çalışma saatlerini ve yıllık tatilleri tanımlayabilme,
 • İş kanununun belirlediği koşullara ek ihtiyaç durumunda, farklı izin grup şablonları oluşturarak kurum içinde çalışanların farklı kriterlere göre izin sürelerini belirleyebilme,
 • Yasal izin tablosunun yanı sıra, yaş ve kıdem gibi farklı kriterlere göre izin grupları oluşturarak her bir çalışan ile ilişkilendirebilme,
 • Çalışanların hak ettiği ve kullandığı izinleri sadece yıl bazında değil, geçmişe doğru da takip edebilme,
 • Çeşitli kriterler ile belirlenmiş izin gruplarının devredebilecekleri izin günü ve en fazla ne kadar devredilebileceğini belirleyebilme,
 • Uzun süreli ücretsiz izinlerin olması durumunda çalışılmayan süreleri, kıdem/ihbar ve izin hesaplamalarında esas süreden çıkartabilme,
 • Resmi tatilde çalışma veya hafta sonu çalışma gibi çeşitli aktiviteler karşılığında ekstra izin vermek istenmesi durumunda normal izin gününe ek olarak bu tür çalışmalardan hak edilen izinleri ekleyebilme,
Dave Keon Womens Jersey