Dış Kaynak Kullanımı / Outsourcing

İşletmelerin gittikçe artan bir biçimde yalnızca sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işleri yapmak ve temel yeteneklerini sürdürebilmek esasları, organizasyon dışındaki başka işletmelerden dış kaynak kullanımı (outsourcing) uygulamasını ortaya çıkardı.
Bordro outsourcing süreci ise, firmanın çalışan personellerinin Dış kaynak hizmeti veren firmanın SGK dosyasına aktarılması ve tüm hesaplamalar ile bildirimlerin hizmet sağlayıcısı tarafından uygulanması anlamına gelir.

Dave Keon Womens Jersey