Teknik Bordrolama Süreçleri

Personele dair, güncel yasalara ve mevzuata uygun bildirgeler hazırlama, ödemeler, raporlama, hesaplama ve belgelendirme işlemidir. Şirketlerin tüm çalışanları için maaşları ve yan hakları esas alınarak bordrolar hazırlanması resmi kurumlara ödenmesi gereken tutarların belirlenmesi ve yasal bildirimlerin yapılması zorunludur.

Teknik Bordrolama hizmeti tüm bu hesaplama ve bildirimleri hizmet alan şirket adına mevzuat kuralları çerçevesinde gerçekleştirmek anlamına gelir. Bu da hizmet alan şirketin söz edilen işlemlerin yasal sonuçlarını ve risklerini teknik bordro hizmeti veren şirkete yansıtması anlamını taşır.

  Teknik Bordrolama Başlıkları

 • İşe Giriş ve Çıkış İşlemleri
 • Kıdem Tazminatı Hesaplama
 • İhbar Süre Bildirimleri ve Hesaplaması
 • Fesih Bildirimleri
 • İbraname
 • Çalışma Belgesi
 • Yıllık İzin Hesaplama ve/veya Ödemeleri
 • İstarahat Raporları ve ödenek durumu
 • Sosyal Yardımlar ( Yol Yardımı,Yemek Yardımı vb.)
 • Ek Ödemeler (Harcırah,Prim vb)
 • Ek Kesintiler ( İcra Kesintisi,Avans Ödemesi vb.)
 • SGK ve Vergi İstisnaları
 • Ücret Pusulası
 • Aylık SGK Bildirgesi
 • Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma
Dave Keon Womens Jersey